มนุษยสนเทศ
Advertisement
รูปภาพของ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี

สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี


  • เกิด: 17 เมษายน พ.ศ. 2277
  • เสียชีวิต: 6 เมษายน พ.ศ. 2325
  • อายุ 47 ปี 354 วัน
  • ประเทศที่เป็นพลเมือง: สยาม
  • พระมหากษัตริย์กรุงธนบุรีข้อมูลทั่วไป

เพศ ชาย
ศาสนา พุทธ
สถานที่สวรรคต กรุงธนบุรี

แหล่งข้อมูลอื่นวิกิพีเดีย สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี


โครง สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี เป็นหน้าสารสนเทศของบุคคลที่ยังไม่สมบูรณ์ ต้องการตรวจสอบ เพิ่มเนื้อหา หรือเพิ่มแหล่งอ้างอิง คุณสามารถช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข เพื่อให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ข้อมูลเกี่ยวกับ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ในภาษาอื่น อาจสามารถหาอ่านได้จากเมนู ภาษาอื่น (Languages) ด้านล่าง
Advertisement