มนุษยสนเทศ
Advertisement

จำนวนสารสนเทศบุคคลปัจจุบัน: 96 บุคคล (อัปเดต)

สถิติ[]

 • อายุของมนุษยสนเทศ : 2,396 วัน
 • อัตราการเติบโตของหน้าสารสนเทศบุคคล:
  • 0.04 บุคคล/วัน
  • 1.21 บุคคล/เดือน
  • 14.78 บุคคล/ปี
  • 24701.03 วัน/1,000 บุคคล
 • ความลึกของสารสนเทศ คือจำนวนการแก้ไขหน้าสูงสุดสัมพัทธ์และการนำเสนอหน้าที่รองรับโดยเฉลี่ย เมื่อหน้าได้รับการปรับปรุง คำนวณจากสูตร
  สำหรับความลึกของมนุษยสนเทศ มีค่าเท่ากับ 33.361931193116 (อัปเดต)

การพัฒนา[]

เดือน/ปี บุคคล (ท่าน)
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 37
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 41
30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 46
15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 48
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 56
31 สิงหาคม พ.ศ. 2558 58
31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 59
31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 59
31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 60
31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 69
31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 86
31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 97

หลักกิโลเมตร[]

ช่วงแรก (คนที่ 1 - 500)[]

คนที่ วันที่ ชื่อ
คนแรก 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 (0 ปี 2 วัน) แอลัน ทัวริง
คนที่ 25 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 (0 ปี 4 วัน) จิมมี เวลส์
คนที่ 50 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (0 ปี 66 วัน) เหมา เจ๋อตง
คนที่ 75 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (4 ปี 112 วัน) ชินทาโร อาเบะ

โรลอัพ[]

หน้าโรลอัพ ข้อมูลนับเป็นวันที่ 1 ของทุกๆเดือนเสมอ

เดือน/ปี แก้ไข สร้าง ลบ กู้คืน
5/2558 488 312 21 0
6/2558 33 13 1 0
7/2558 127 47 2 0
8/2558 18 11 0 0
9/2558 2 0 0 0
หมายเหตุ: เครื่องหมายบวกคือ ข้อมูลยังไม่สิ้นสุดเดือน

ดูเพิ่ม[]

Advertisement