มนุษยสนเทศ
Advertisement

หน้าภาคผนวก คือหน้าที่ต่างจากหน้าสารสนเทศของบุคคล เป็นหน้าที่รวมรายชื่อต่างๆไว้ ทั้งตำแหน่งทางการเมือง รางวัลที่ได้รับ สังกัดต่างๆ หรือนิสิตเก่า ศิษย์เก่า เป็นต้น

สารบัญภาคผนวก[]

Advertisement